Købsbetingelser

  1. Budsummen for det købte tillige med 25% i auktionsomkostninger er­lægges skadesløst til Svendborg Auktionerne, enten ved tilslaget eller på anfordring. Betalingen er netto kontant, hvis ikke anden aftale er truffet inden auktionen.
  2. De genstande, der sælges, modtages af den højstbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslaget, og henligger fra den tid for kø­bers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes senest 3. hverdage efter auktionen. Efter 14 dage vil der blive påkrævet et opbevaringsgebyr. Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning. Der tages forbehold for forkert vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke angivet i kataloget. Skulle det købte være en forfalskning, og hvis for os fyldestgørende bevis herfor er ført, er køber berettiget til inden 14 dage at returnere det købte i samme stand.
  3. Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.
  4. Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De, der indestår for andre, hæf-ter som selvskyldnerkautionister.
  5. Enhver bydende er pligtig til på anfordring under eller efter auktionen at betale kontant, stille den sikkerhed der forlanges, eller udlevere de købte effekter, i sidste tilfælde er den bydende pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg ved auktion fremkomne tab, uden at have adgang til det mulige overskud. Køberen erholder ikke i noget tilfælde ejendoms­retten over effekterne, forinden købesummen er betalt.
  6. Udebliver betalingen over forfaldstid, har inkassator ret til udpantning hos skyldneren såvel for auktionsbeløbet med renter deraf, 2% pr. måned fra forfaldsdagen, indtil betalingen sker, som for omkostninger ved udpantningsbegæringen, derunder salær for rekvisitionen. Foretrækker inkassator søgsmål, er skyldneren såvel købere som kautionister, plig­tige at lide tiltale og dom til betaling af auktions­beløbet med renter og omkostninger.
  7. Kunstnerafgift til Copy-Dan CD. Ifølge ophavsretslovens § 25a skal der opkræves 5% i følgeretsvederlag kunstnerafgift af hammerslags-prisen med tillæg af auktionsomkostninger på 25%, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker er mær-ket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves af Svendborg Auktionerne på vegne af kunstnernes organi-sation Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under 1863 kr. i hammerslagspris.

Budrækkefølgen

Interval Overbud
150 – 1.000 50,-
1.000 – 2.000 100,-
2.000 – 10.000 200,-
10.000 og over 500,-

Forsendelse af købte effekter:

Vi tilbyder at sende mindre effekter. Kontakt os for pris. ( Møbler og lignende anbefaler vi at man tager kontakt til et transportfirma.)

 

Fejl og Reklamation:

Husk at Svendborg Auktionerne er et traditionelt auktionshus der er underlagt auktionslovgivningen.
Der er med andre ord ingen reklamationsret hvad angår de købte effekter – heller ikke hvis det viser sig at der er fejl eller mangler, eller hvis katalogteksten er forkert.
Ring hellere på 62 21 22 31 og få en tilstandsrapport på de enkelte effekter – dog kun i eftersynsperioden.

Se alt i kategorien
 

Nyheder

Svendborg Auktionerne kendt fra TV

Se eller gense DRs program Skattejægerne, hvor man blandt andet følger Svendborg Auktionerne i vores daglige færden.

Flot hammerslag på hele 104.000 kroner

Sidste Kunst- og Antikauktion havde flere højdespringere, og især da de moderne møbler kom under hammeren, var der mange interessante og høje hammerslag. Blandt andet disse flotte Finn Juhl stole nåede hammerslag på hele 104.000 kroner mod vurdering på 50.000 kroner. Også Hans J. Wegners “The Chair” blev budt op i hele 15.500. Nanna Ditzels “Grydestol” i flet nåede hammerslag på 10.000 kroner, mens Hvidt & Mølgaards sofasæt blev solgt for 17.500 kroner i hammerslag.

Se alt i Nyheder

Efterspørgsel

Diverse

Vi mærker i øjeblikket en stigende efterspørgsel på arkitekttegnede møbler af bl.a. Poul Kjærholm, Hans J. Wegner, Finn Juhl, Børge Mogensen og Arne Jacobsen, dansk stentøj fra 20´erne og 30´erne, PH-lamper, Aluminia fajance, kinesiske effekter, danske almue-effekter, Kgl. figurer samt sølv, guld og smykker.

Arkitekttegnede møbler

Der er selvfølgelig stadig fine priser på næsten alle arkitekttegnede møbler, men specielt møbel-arkitekter som Poul Kjærholm, Finn Juhl, Arne Jacobsen, Børge Mogensen og Hans J. Wegner.

Se alt i Efterspørgsel

Afhentning eller Levering

Har du ikke mulighed for selv at afhente det købte, har vi indgået aftale med JH Transport.
Klik ind på nedenstående link og få et tilbud på transport. Hvad enten man vil have det kørt hjem til en selv, eller man ønsker at afhente på en af JH Transports lagre.
Vær opmærksom på at Svendborg Auktionerne ikke har noget at gøre med transporten, kontakten foregår udelukkende imellem JH Transport og kunden.

Læs mere på JH Transports webside; www.43735555.dk

Se alt i kategorien