Købsbetingelser

 1. Auktioner afholdes efter gældende dansk auktionslovgivning. Auktioner afholdes som traditionelle, fysiske, hammerslagsauktioner og der er derfor ingen fortrydelsesret.
 2. Budsummen for det købte tillige med 25% i auktionsomkostninger er­lægges skadesløst til Svendborg Auktionerne, enten ved tilslaget eller på anfordring. Betalingen er netto kontant, hvis ikke anden aftale er truffet inden auktionen. Benytter man sig af Invaluable.com tilægges der yderligere 5% på hammerslag. Dette betales til Invaluable.com for brug af deres side.
 3. De genstande, der sælges, modtages af den højstbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslaget, og henligger fra den tid for kø­bers regning og risiko i enhver henseende.                                Det købte skal afhentes senest 8 hverdage efter endt auktionen. Efter 14 dage vil der blive påkrævet et opbevaringsgebyr. Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning. Der tages forbehold for forkert vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke angivet i kataloget. Skulle det købte være en forfalskning, og hvis for os fyldestgørende bevis herfor er ført, er køber berettiget til inden 14 dage at returnere det købte i samme stand.
 4. Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på auktionarius.
 5. Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De, der indestår for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister.
 6. Enhver bydende er pligtig til på anfordring under eller efter auktionen at betale kontant, stille den sikkerhed der forlanges, eller udlevere de købte effekter, i sidste tilfælde er den bydende pligtig til at tilsvare det ved nyt bortsalg ved auktion fremkomne tab, uden at have adgang til det mulige overskud. Køberen erholder ikke i noget tilfælde ejendoms­retten over effekterne, forinden købesummen er betalt.
 7. Udebliver betalingen over forfaldstid, har inkassator ret til udpantning hos skyldneren såvel for auktionsbeløbet med renter deraf, 2% pr. måned fra forfaldsdagen, indtil betalingen sker, som for omkostninger ved udpantningsbegæringen, derunder salær for rekvisitionen. Foretrækker inkassator søgsmål, er skyldneren såvel købere som kautionister, plig­tige at lide tiltale og dom til betaling af auktions­beløbet med renter og omkostninger.
 8. Kunstnerafgift til VISDA – Visuelle Rettigheder Danmark. Ifølge Ophavsretslovens §38 skal der opkræves 5% i følgeretsvederlag af hammerslagspris med tillæg af auktionsomkostninger på 25%, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker mærket med “CD” (for Copydan) ud for katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves af Svendborg Auktionerne på vegne af rettighedshavernes fællesorganisation Copydan for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares Copydan-afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under kr. 2.235 i hammerslagspris (ekskl. moms, men inkl. salær).
 9. Hittegods og kostervarer fra Fyns Politi. Alle effekter sælges som beset. Der garanteres ikke for stand og funktionalitet. Størrelse og stand er ikke nøje beskrevet. Ved køb af cykler og andre køretøjer kan evt. opladere og nøgle mangle og de kan være låst. Eftersyn bør påregnes. Faktura bør gemmes til fremtidig brug.

PERSONDATAFORORDNING:

Svendborg Auktionerne ApS behandler ikke personfølsomme oplysninger – kun almindelige personoplysninger.

For både køber og rekvirent gælder, at vi gemmer følgende oplysninger:

– Navn

– Adresse

– E-mailadresse

– Telefonnummer

– Bankkontonummer (gælder kun for rekvirenter)

– Hvad der er købt eller solgt i tidens løb

Svendborg Auktionerne ApS gemmer oplysningerne elektronisk. For rekvirenter gælder desuden at kvitteringer for indlevering gemmes i papirform. Afregninger for salg og fakturaer for køb gemmes i papirform h.t. reglerne i bogførings- og årsregnskabsloven (typisk 5 år).

Ved at bede om købernummer på auktionsdagen eller elektronisk via vores hjemmeside, giver man automatisk samtykke til at vi må oprette dine data i vores system.

Ved at modtage en kvittering for indlevering af effekter, giver man automatisk samtykke til at vi må oprette dine data i vores system.

Oplysningerne gemmes elektronisk til evig tid MEDMINDRE man selv beder om at få sine data slettet. Dette kan dog tidligt ske efter 5 år.

Vi gemmer oplysningerne for at gøre det nemmere for dig, både som køber og rekvirent. Vi kan hurtigt oprette dig som køber på auktionsdagene, og vi kan hurtigt skrive effekter ind som du ønsker at sælge. Vi kan altid finde tilbage til effekter som du har købt eller solgt, og vi kan hjælpe dig ved eventuelle spørgsmål.

Hos Svendborg Auktionerne ApS er det kun personalet samt vores eksterne revisor som har adgang til materialet. Vi er alle underlagt tavshedspligt.

Med venlig hilsen

Svendborg Auktionerne ApS

Martin B. Nielsen

Auktionsleder Svendborg Retskreds

Budrækkefølgen

Interval Overbud
300 – 1.000 50,-
1.000 – 2.000 100,-
2.000 – 10.000 200,-
10.000 – 20.000 500,-
20.000 og over 1000,-

 

Forsendelse af købte effekter:

Vi tilbyder at sende MINDRE effekter. Kontakt os for pris. Møbler og lignende anbefaler vi, at du tager kontakt til et transportfirma.

PERSONDATAFORORDNING:

Svendborg Auktionerne ApS behandler ikke personfølsomme oplysninger – kun almindelige personoplysninger.

For både køber og sælger gælder, at vi gemmer følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mail adresse
 • Telefonnummer
 • Bankkontonummer (gælder kun for sælgere)
 • Hvad der er købt eller solgt i tidens løb

Svendborg Auktionerne ApS gemmer oplysningerne elektronisk. For sælgere gælder desuden, at kvitteringer for indlevering gemmes i papirform. Afregninger for salg og fakturaer for køb gemmes digitalt (og i papirform til og med 2023) i.h.t. reglerne i bogførings- og årsregnskabsloven (typisk 5 år).

Ved at bede om købernummer på auktionsdagen eller elektronisk via vores hjemmeside, giver man automatisk samtykke til, at vi må oprette dine data i vores system.

Ved at modtage en kvittering for indlevering af effekter, giver man automatisk samtykke til, at vi må oprette dine data i vores system.

Oplysningerne gemmes elektronisk til evig tid, MEDMINDRE man selv beder om at få sine data slettet. Dette kan dog tidligst ske efter 5 år.

Vi gemmer oplysningerne for at gøre det nemmere for dig, både som køber og sælger. Vi kan hurtigt oprette dig som køber på auktionsdagene, og vi kan hurtigt skrive effekter ind, som du ønsker at sælge. Vi kan altid finde tilbage til effekter, som du har købt eller solgt, og vi kan hjælpe dig ved eventuelle spørgsmål.

Hos Svendborg Auktionerne ApS er det kun personalet samt vores eksterne revisor, som har adgang til materialet. Vi er alle underlagt tavshedspligt.

Med venlig hilsen

Svendborg Auktionerne ApS

Martin B. Nielsen

Fejl og Reklamation:

Husk, at Svendborg Auktionerne er et traditionelt auktionshus, der er underlagt auktionslovgivningen.
Der er med andre ord ingen reklamationsret, hvad angår de købte effekter – heller ikke hvis det viser sig, at der er fejl eller mangler, eller hvis katalogteksten er forkert.
Ring hellere på 62 21 22 31 og få en tilstandsrapport på de enkelte effekter – dog kun i eftersynsperioden.

Se alt i kategorien
 

Nyheder

Åbningstider indtil jul

Indtil jul har vi ændrede åbningstider for vurdering, indlevering og afhentning af varer:

Mandag den 11/12 til og med torsdag den 14/12: kl. 12 – 16, fredag den 15/12 kl. 10 – 14.

Mandag den 18/12 og tirsdag den 19/12 har vi åbent fra kl. 12 – 16.

Nye åbningstider

Fra 1. november 2023 får vi nye åbningstider for indlevering, vurdering og afhentning i auktionshuset:

 • Mandag kl. 12-16
 • Tirsdag kl. 12-16
 • Onsdag kl. 12-18
 • Torsdag og fredag efter aftale.

Telefonen er åben mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-16 samt onsdag kl. 9-18.

Svendborg Auktionerne kendt fra TV

Se eller gense DRs program Skattejægerne, hvor man blandt andet følger Svendborg Auktionerne i vores daglige færden.

Se alt i Nyheder

Efterspørgsel

Diverse

Vi mærker i øjeblikket en stigende efterspørgsel på arkitekttegnede møbler af bl.a. Poul Kjærholm, Hans J. Wegner, Finn Juhl, Børge Mogensen og Arne Jacobsen, dansk stentøj fra 20´erne og 30´erne, PH-lamper, Aluminia fajance, kinesiske effekter, danske almue-effekter, Kgl. figurer samt sølv, guld og smykker.

Arkitekttegnede møbler

Der er selvfølgelig stadig fine priser på næsten alle arkitekttegnede møbler, men specielt møbel-arkitekter som Poul Kjærholm, Finn Juhl, Arne Jacobsen, Børge Mogensen og Hans J. Wegner.

Se alt i Efterspørgsel

Afhentning eller Levering

Har du ikke mulighed for selv at afhente det købte, har vi indgået aftale med JH Transport.
Klik ind på nedenstående link og få et tilbud på transport. Hvad enten man vil have det kørt hjem til en selv, eller man ønsker at afhente på en af JH Transports lagre.
Vær opmærksom på at Svendborg Auktionerne ikke har noget at gøre med transporten, kontakten foregår udelukkende imellem JH Transport og kunden.

Læs mere på JH Transports webside; www.43735555.dk

Se alt i kategorien